Geschiedenis van de Artilleriekazerne van Tienen

Aie kazerne Tienen

De voorgeschiedenis

De gebouwen van de voormalige artilleriekazerne van Tienen vormden voor de Napoleontische periode het Klooster der Minderbroeders, vandaar de straatnaam “ Minderbroederstraat “.
Deze orde werd afgeschaft in 1797 en haar goederen werden verbeurd verklaard in 1799.
Een oude-mannetjeshuis en gemeentecollege werden de opeenvolgende functies van het gebouwencomplex.

De militaire geschiedenis tot 1914

In 1837 werden de gebouwen gekocht door Landsverdediging met het doel er een artilleriekazerne van te maken.
De 16e Batterij van het 3e Regiment Artillerie vond hier een jaar later haar thuishaven. Ook het 4e en 6e Artillerie passeren de revue.
Als afwisseling kwamen enkele cavalerieregimenten vertoeven in het tintelende Tienen: het 2e Jagers te Paard, en het 1e en 2e Regiment Lansiers werden er ingekwartierd.
Het is deze laatste eenheid die voor de training van haar troepen de bouw van de “manège” in 1859-60 voor elkaar kreeg.

De militaire geschiedenis in het interbellum tot en met de sluiting van de kazerne

Tussen de twee wereldoorlogen vinden we er het 12e, 14e, 15e en 16e Regiment Artillerie terug.
In het begin van de tweede wereldoorlog wordt de kazerne ingepalmd door Duitse troepen en doet ze eerst dienst als “Durchgangslager” voor Belgische krijgsgevangenen
Vlak na de tweede wereldoorlog vond in de kazerne op 25 oktober 1946 de executie plaats van de drie hoofdverdachten van de “Bloednacht van Tienen ”. Deze waren de Tiense Oorlogsburgemeester Marcel Engelen, en de collaborateurs Marcel Ponsaerts en Leon Cornu.
Tot de sluiting en demilitarisering van de kazerne in 1962 komen er nog troepen van de Luchtdoelartillerie, namelijk het 5e Bataljon GTA (Groepering Territoriale Artillerie), later omgevormd tot het 38e Artillerie, met als opdracht de bescherming van het militaire vliegveld te Brustem, en het 65e Artillerie belast met het verdedigen van de basis van Bevekom.
Ook een reserve eenheid, het 40e Artillerie, krijgt er een plaats toegewezen .
De GTA wordt ontbonden in 1960 en wordt vervangen door de luchtartillerie ter verdediging van het grondgebied.

Wat is er overgebleven ?

Na het vertrekken van de troepen kreeg het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs een aantal gebouwen toegewezen. In 1992 gaat de voorgevel van de kazerne tegen de vlakte. De resterende gebouwen worden een tiental jaren later afgebroken, waarna de site wordt omgebouwd tot het moderne wooncomplex “Menegaard “.
Het enige wat er nog rest is een volledig tot sporthal gerenoveerde manège en het monument voor de gesneuvelden van het 15e Artillerie. Een herdenkingsplaat voor het 3e en 15e Artillerie dat zich vroeger aan het wachtlokaal bevond werd ook behouden, maar verplaatst. Een modern bioscoopcomplex is momenteel ook in aanbouw.