Wel en wee van de nieuwe MTLG

Eenvoudiger, gediversifieerder en vrouwvriendelijker

Nieuwe eenheidsstructuur nieuwe sporttesten.Toeval of opzet? Toeval natuurlijk. In het najaar van 2000 reeds gaf de militaire overheid de opdracht aan een werkgroep om de MTLG volledig te herbekijken.Hoog tijd, want die testen liggen al onder vuur sedert de aankomst van de vrouwen in de Belgische krijgsmacht. En de werkgroep heeft grondig werk verricht. Er is sprake van een ware revolutie in de militaire sportwereld.

Waarom nieuwe testen?
De oude testen dateerden al van '73 en waren onder meer afgeleid van de fameuze Coopertest (een zo groot mogelijke afstand afleggen in 12'). Door de verbeterde kennis van de sportwetenschap, maar vooral door de vrouwonvriendelijkheid van de testen voelde de militaire overheid de noodzaak om er iets aan te doen. De luchtmacht kon zelfs niet wachten en had al enkele jaren geleden een alternatief fitnessbeleid opgesteld. Daarbij was de individuele begeleiding en opvolging minstens even belangrijk als de sporttesten. De vraag is natuurlijk of een dergelijk beleid toepasbaar was voor een populatie van 40.000 man.

Moeten er eigenlijk wel testen zijn?
Ja, je moet het individu een spiegel voorhouden. Bovendien moet het commando een algemeen beeld hebben van de fysieke paraatheid van zijn manschappen. Maar het gaat wel om het testen van de basisconditie en niet om job-gerelateerde testen zoals bijvoorbeeld de fysieke proeven voor de paracommando's.

Waaraan moeten de nieuwe testen voldoen?
Geschikt zijn voor alle militairen ongeacht de leeftijd, het geslacht of de specialisatie. Vroeger waren de sporttesten boven de 50 jaar facultatief. Nu niet meer. De vrouwen krijgen aparte quoteringstabellen.
Eenvoudig af te nemen. Het zou natuurlijk beter zijn om iedereen naar het sportlabo te sturen, maar dit is praktisch onmogelijk. De nieuwe testen kan je ook in Kosovo afnemen. Ook om je te trainen voor de testen heb je geen speciale infrastructuur nodig.
Een juister beeld van de fysieke conditie geven. De leeftijdscoŽfficiŽnt is afgeschaft omdat hij een vals beeld gaf en veel te zwaar doorwoog. Ouder wordende gemiddelde sportievelingen zagen hun puntentotaal plotseling drastisch stijgen door die coŽfficiŽnt zonder dat daarbij hun conditie merkbaar verbeterd was. Bovendien zijn scores van meer dan 100 % zijn ook een beetje absurd. Hoe de quotering nu verloopt, lees je verder in dit artikel.

Wat is er gebeurd met de oude testen?

Zwemmen afgeschaft omdat het voornamelijk een vaardigheid meet en niet zozeer de fysieke conditie.
optrekken afgeschaft wegens te vrouwonvriendelijk. Dit onderdeel is vervangen door het pompen.
buikspieren blijft behouden, maar de uitvoering wijzigt een beetje. De quotering wijzigt ook.
2400 meter lopen blijft behouden, maar de quotering wijzigt volledig.
600 meter zwemmen de alternatieve test voor militairen die medisch vrijgesteld waren van lopen vervalt en is niet vervangen.

Wat meten de testen?
AnaŽrobe capaciteit: de capaciteit van het individu om in een kort tijdsbestek een krachtinspanning te leveren. De twee testen die hiervoor werden geselecteerd zijn het pompen en de buikspieroefening of de sit-up. AŽrobe capaciteit: de uithouding van het individu wordt door de 2.400-meterloopproef gemeten.

Nieuw: medische begeleiding!
Elke militair vanaf de leeftijd van 45 jaar moet een cardiologisch onderzoek ondergaan vooraleer hij de MTLG mag afleggen. Elke militair met een BMI (body mass index) boven de 28, ongeacht zijn leeftijd moet ťťnzelfde onderzoek ondergaan. De BMI is een methode om de mate van overgewicht van het individu te meten. De BMI is algemeen aanvaard als indicatief maar is geen absolute waardemeter. Indien je twijfels hebt rondom je gewicht is ie.behandelende geneesheer nog altijd de referentie.
Hoe bereken je die BMI? Gewicht/lengte*lengte= BMI.
Vb: iemand die 125 kg weegt en 1,92 m groot is: 125/1,92*1,92= 33,9. In dit geval moet de militair zich eerst aanmelden bij zijn eenheidsgeneesheer.

Vanaf wanneer zijn die testen geldig? Beloning en straffen?
In principe vanaf 1 januari 2002. Dit geldt in elk geval voor de militairen voor wie de testen geen statutair karakter hebben, m.a.w. de militairen die niet betrokken zijn bij overgangen van kader. Het niet-afleggen van de MTLG zonder geldige reden wordt net zoals vroeger beschouwd als een tuchtvergrijp. Hieraan is niks veranderd.
Voorlopig is er geen zekerheid omtrent de MTLG bij een overgang van kader. Direct zal je op de hoogte houden van zodra er nieuws is. Eťn ding is zeker: als je slaagde voor je oude MTLG, zullen de nieuwe ook geen probleem mogen zijn, zeker de loopproef niet.
Er zal een wedstrijd uitgeschreven worden voor het ontwerp van nieuwe brevetten. Inlichtingen hieromtrent volgen later. Brevet. goud: 100 % Zilver. 85-99% Brons: 75-84%

Besluit:
Er is een steekproef gehouden bij de sportmonitoren van het KMILO. Er werd een vergelijking gemaakt tussen hun scores met de oude MTLG en met de nieuwe. Niemand behaalde nog het maximum, maar de laagste scores verbeterden. Maar het voornaamste is en blijft: de testen zijn geen doel op zich maar slechts een meetinstrument. Sport doe je het jaar door!

Voor wat cijfermateriaal betreffende de nieuwe MTLG     klik HIER